ΔΤ: Η ΔΥΠΑ καθιερώνει νέο ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων ύψους 718,5 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε παιδί. Μεταξύ των δικαιούχων είναι γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. 

Γυναίκες, οι οποίες κατοικούν στο νομό Ημαθίας και βιώνουν έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, μπορούν να επικοινωνούν με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Βέροιας, το οποίο αποτελεί τον αρμόδιο φορέα για την ένταξή τους στις δικαιούχους του νέου ειδικού βοηθήματος (Καπετάν Άγρα 3Α, τηλ. επικ.: 2331065304,  mail: isotita@veria.gr).

Δικαιούχοι είναι, επίσης, άνεργοι γονείς μονογονεϊκής οικογένειας, αποφυλακισμένοι, θύματα βίας-εμπορίας, καθώς και απεξαρτημένοι από εξαρτησιογόνες ουσίες. Κατά την υποβολή της αίτησης, οι άνεργοι/-ες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο  ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ με μία από τις παραπάνω ιδιότητες και τα τελευταία δύο έτη πριν την υποβολή της αίτησης να έχουν πραγματοποιήσει 1-75 ημέρες ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ. Απαραίτητο είναι  να μην είναι παράλληλα δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρόνια ανέργων, βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων και ειδικού εποχικού βοηθήματος.

Τα εισοδηματικά όρια είναι: έως 16.000 οι άγαμοι, 24.000 ευρώ οι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο ή 29.000 ευρώ οι μονογονεϊκές οικογένειες προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο και παράλληλα, το ύψος των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας να μην υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

Η παροχή χορηγείται μία φορά ανά 2 έτη και οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr.

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή