ΔΤ: Πραγματοποιήθηκε  η  Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση  του  συλλόγου  την Κυριακή 21 Ιανουαρίου  2024 και ώρα 11.00 π.μ., στο Πνευματικό  Πολιτιστικό   Κέντρο της Λέσχης (Λ. Πορφύρα 1, Βέροια).

Το πρόγραμμα της συνέλευσης ξεκίνησε  στις 11.00 με  την  κοπή  της βασιλόπιτας  για  το  έτος  2024. 

Στη  συνέχεια  το  σώμα  προχώρησε  στην   εκλογή προεδρείου της Γ.Σ., το  οποίο  αποτελούμενο  από  τους Νικόλαο Παπαδόπουλο  ως  πρόεδρο  και  Σοφία Καλτσίδου  ως  Γραμματέα,  ανέγνωσε  τα  θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθησε  ο  διοικητικός απολογισμός του έτους 2023 και ο  προγραμματισμός έτους 2024 από  τον  πρόεδρο  της  Λέσχης κ.  Καπουρτίδη Χαράλαμπο, ο   οικονομικός απολογισμός του 2023 και προϋπολογισμός 2024  από τον ταμία Νικόλαο Χαραλαμπίδη ενώ  ο   πρόεδρος  της  εξελεγκτικής  επιτροπής  κ. Ζευγαρόπουλος Λάζαρος ανέγνωσε   τη  σχετική  έκθεση  ελέγχου  του  ταμείου.

Στην συνέχεια, ανακηρύχθηκε ομόφωνα  από το σώμα ( η υλοποιήση προγενέστερης απόφασης του Δ.Σ.) ως επίτιμο μέλος της Ε.Λ.Β. ο Παναγιώτης Μουρατίδης (Πανούλης) με τιμητική πλακέτα η οποία παρεδόθη από τον Πρόεδρο Καπουρτίδη Χαράλαμπο στην αδερφή του εκλιπόντα.

Ακολούθησαν   ερωτήσεις – τοποθετήσεις   και  προτάσεις  από  τα  παρευρισκόμενα  μέλη  και  δόθηκαν  οι  αναγκαίες  απαντήσεις.

Κλείνοντας  ο  πρόεδρος  εξέφρασε  την  ευχή  του  για καλοχρονίαν με υγεία  και  πρόοδο  σε  όλους και  κάλεσε  όλα  τα  μέλη  για  μεγαλύτερη συμμετοχή στις δράσεις  του  συλλόγου. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Κτηματολογίου και πρώην πρόεδρος της λέσχης  κ. Τσαχουρίδης Αλέξανδρος, ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  κ. Γρηγοριάδης Καλλίστρατος, ο αντιδήμαρχος τουρισμού κ. Ασλανίδης Λάζαρος, το μέλος του Δ.Σ του Σωματείου Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα και πρώην πρόεδρος της λέσχης κ. Ζευγαρόπουλος  Λάζαρος και ο πρώην πρόεδρος της λέσχης κ. Κουμπουλίδης Λάζαρος.

Ο Πρόεδρος         Η Γ. Γραμματέας

Καπουρτίδης Χαράλαμπος    Ευαγγελία  Τογκουσίδου

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή