ΔΤ:  Σας κάνουμε γνωστό ότι το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας “Η ΕΝΟΤΗΤΑ”, που προήλθε από τις εκλογές στις 15/11/2023 και συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 16/11/2023, έχει ως εξής:

Α/Α ΑΞΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΤΣΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ

4 ΤΑΜΙΑΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ  ΑΛΙΚΗ

5 ΜΕΛΟΣ ΖΙΝΤΡΟΥ  ΜΑΡΙΕΛΑ

6 ΜΕΛΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

7 ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ (ΕΜΜΥ)

Επίσης ως αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Ε.Σ.  Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, είναι οι εξής: 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ  ΑΛΙΚΗ

ΤΑΤΣΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή