Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) ανακοινώθηκε ότι την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου από την ώρα 09:00 έως 13:00 θα υπάρξει πτώση της πίεσης του νερού στην Τοπική Κοινότητα Μακροχώρι του Δήμου Βέροιας λόγω τακτικών εργασιών καθαρισμού-συντήρησης στους Υδατόπυργους – Δεξαμενές Ύδρευσης της Κοινότητας.  

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα το χρονικό διάστημα των εργασιών.

Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης θα καταβάλλουν προσπάθειες για την ολοκλήρωση των εργασιών όσο το δυνατόν ενωρίτερα . 

Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την αναστάτωση που θα υποστούν.  

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή