ΔΤ από Δημοτικό Σύμβουλο και εκ νέου υποψήφιο Κυριάκο Θεοδωρίδη:

Στις 2 Αυγούστου 2022 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος εκδόθηκε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 και δόθηκε η δυνατότητα μεταξύ άλλων η χρηματοδότηση έργων ύδρευσης.

Γνωρίζοντας πολύ καλά τα προβληματικά δίκτυα της κοινότητάς μας Γεωργιανών και Λευκόπετρας και τα συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην υδροδότηση των χωριών μας επικοινώνησα άμεσα με ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ για να πληροφορηθώ πως το μόνο που απαιτούσαν ήταν ΩΡΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ που δυστυχώς δεν υπήρξαν ποτέ.

Με επιστολή μου προς τον πρόεδρο και τους υπηρεσιακούς παράγοντες στης Δ.Ε.Υ.Α.Β. στις 8 Αυγούστου 2022 ζητούσα την υποβολή των αιτημάτων για την ένταξη της ένταξης των έργων της αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης , έργα απολύτως απαραίτητα, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η απάντηση της Δ.Ε.Υ.Α.Β ήταν εύγλωττη ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

Για την συγκεκριμένη εξέλιξη διαμαρτυρήθηκα έντονα σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η απάντηση εκ μέρους της Δ.Ε.Υ.Α.Β. ο απόλυτος εμπαιγμός. Το Νοέμβριο του 2022 υπέβαλαν αίτημα στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ για την ένταξη του έργου στο LEADER στη κατηγορία 4 «βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμούς η οποία υποστηρίζει έργα υποδομών μικρής κλίμακας με μέγιστο προϋπολογισμό 400.000 ευρώ. Είναι απλό με τέτοια χρηματοδότηση έργο δε γίνεται.

Όλα τα έγγραφα και η αλληλογραφία στη διάθεση των πολιτών.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΟΣ

ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ

ΜΕ ΤΟ ΘΕΟΦΙΛΟ ΚΟΡΩΝΑ

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή