Αρχική Προβολή της Ημαθίας στην Κυπριακή τουριστική αγορά ΑΠΟΣΤΟΛΗ-CONNECT-IN-ME-ΠΡΕΣΒΗ-ΚΑΙ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ-ΤΟΥ-ΕΟΤ.jpg

ΑΠΟΣΤΟΛΗ-CONNECT-IN-ME-ΠΡΕΣΒΗ-ΚΑΙ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ-ΤΟΥ-ΕΟΤ.jpg