ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών διατροφής και με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική και διεθνή αγορά, ZHTΕΙΤΑΙ  έμπειρος  υπάλληλος  για απασχόληση στη μονάδα παραγωγής της που βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρεια – Κρύας Βρύσης:

ΦΥΛΑΚΑΣ

Καθήκοντα:

 • Τήρηση διαδικασιών ελέγχου υποδοχής των επισκεπτών, πελατών, προμηθευτών και προσωπικού στο χώρο
 • Μέριμνα για την πρόληψη, περιορισμό και αποτροπή οποιασδήποτε παράνομης ενέργειας
 • Διαρκής εποπτεία και έλεγχος του χώρου ευθύνης του
 • Ενημέρωση υπευθύνων και διαχείριση έκτακτων περιστατικών
 • Τήρηση κανόνων και διαδικασιών που αφορούν στην ασφάλεια και διαρκής εποπτεία τήρησης τους από το προσωπικό
 • Συμβολή από πλευράς ευθυνών του στην καλή λειτουργία της εγκατάστασης

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος Λυκείου ή άλλης παρόμοιας σχολής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Απαραίτητη η εξοικείωση με χρήση Η/Υ
 • Καλή Γνώση Αγγλικών
 • Συναφή προϋπηρεσία
 • Δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η πιστοποίηση άσκησης επαγγέλματος

Παροχές:

 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων 

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στην έδρα της εταιρείας.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου (με την άδεια εργασίας).

Αιτήσεις- βιογραφικά σημειώματα μπορούν  να αποστέλλονται επίσης στο email hr@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800 

ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ : ΦΥΛ _20092023

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή