Δελτίο Τύπου από Συρμούλα Τζήμα – Τόπη: Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε μεγάλη συνάντηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας για την Συρμούλα στην Ελιά. 

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή