Αρχική Μήνυμα της αντιδημάρχου Παιδείας Δ. Βέροιας Συρμούλας Τζήμα – Τόπη για τη νέα σχολική χρονιά AAOd8MxcSsAE5tp7F3bMn_K-o9y8V7sTo5RgFFw6ciO7FaW_jsQJJ1YJ4iMJtowQAsyw9hjbsb4wQEOJwMBXvZMz8877cfVzrCnnB_T0vyvDH2RYMiGJw1200-h630-n-k-no-nu.jpeg

AAOd8MxcSsAE5tp7F3bMn_K-o9y8V7sTo5RgFFw6ciO7FaW_jsQJJ1YJ4iMJtowQAsyw9hjbsb4wQEOJwMBXvZMz8877cfVzrCnnB_T0vyvDH2RYMiGJw1200-h630-n-k-no-nu.jpeg