ΔΤ: Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Βέροιας, συνεχίζοντας τον αγώνα για την προάσπιση των δικαιωμάτων του κόσμου που εκπροσωπεί, ΚΑΛΕΙ τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους ανέργους στο Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο άγαλμα Βενιζέλου. 

Με βάση τη γνώση και την εμπειρία των συνδικάτων και με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης σε βάρος των εργαζομένων, των ανέργων, των υποψηφίων προς εργασία σε όλη την ελληνική επικράτεια, διεκδικούμε τη λήψη των στοχευμένων μέτρων στη βάση των παρακάτω αξόνων:

 • Σταθερή και πλήρης εργασία για όλους χωρίς διακρίσεις, σεβασμό στα εργατικά δικαιώματα και τις εργατικές κατακτήσεις, προστασία επαγγελματικών ειδικοτήτων και σύνδεση με επαγγελματικά δικαιώματα, εργασία με υγεία και ασφάλεια.
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας με πολιτικές και μέτρα πλήρους και σταθερής απασχόλησης του εγχώριου εργατικού δυναμικού και ισότιμη ενταξιακή πολιτική για μετανάστες και πρόσφυγες. Κρατική εγγύηση όλων των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Αυστηρές κυρώσεις και καμία πρόσβαση σε κρατική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στους παραβάτες εργοδότες.
 • Κατώτατο μισθό επαρκή και δίκαιο με αύξησή του σε ευρωπαϊκά επίπεδα και διαμόρφωση στο 60% του διάμεσου μισθού πλήρους απασχόλησης. Επαναφορά της ρύθμισης του κατώτατου μισθού/ημερομισθίου στην αρμοδιότητα των εθνικών κοινωνικών εταίρων, αποκατάσταση του συνόλου του περιεχομένου και της καθολικής δέσμευσης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλους/ες τους/τις εργαζόμενους/ες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και χωρίς διακρίσεις και σεβασμός των αποτελεσμάτων της.
 • Αποκατάσταση του προστατευτικού πλαισίου και των εγγυήσεων για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη σύναψη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Σύναψη κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών Σ.Σ.Ε. με αυξήσεις στις αποδοχές και αποκατάσταση/βελτίωση στους όρους εργασίας χωρίς εξαιρέσεις ως προς τη δεσμευτικότητά τους. Άρση των φιλοεργοδοτικών εμποδίων στη διαδικασία επέκτασης της δέσμευσης των ΣΣΕ και στην πρόσβαση στη μονομερή προσφυγή στη Διαιτησία. Επαναφορά της 6μηνης παράτασης στην ισχύ των ΣΣΕ που λήγουν και της μετενέργειας όλων των όρων τους χωρίς εξαιρέσεις. Διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) και ενίσχυση της επιχειρησιακής του δυνατότητας, προκειμένου να διασφαλισθεί η πρόσβαση στις διαδικασίες συμφιλίωσης, μεσολάβησης και διαιτησίας στα σωματεία και τους εργαζομένους σε όλη την επικράτεια.
 • Άμεση αποκατάσταση των θεμελιωδών εργατικών δικαιωμάτων και της εργατικής προστασίας, με σταθερή και πλήρη πενθήμερη εργασία, θωράκιση του 40ωρου, αύξηση του υποχρεωτικού χρόνου ανάπαυσης, αύξηση της αμοιβής της υπερωρίας και κατάργηση όλων των ευελιξιών στο ωράριο εργασίας, κατάργηση των εξαιρέσεων στον κανόνα της Κυριακής αργίας. Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων από την εργοδοτική αυθαιρεσία και τις απολύσεις. Κατοχύρωση των επαγγελματικών ειδικοτήτων και αυστηρές κυρώσεις για τις ψευδείς εργοδοτικές καταχωρίσεις. Κατοχύρωση του δικαιώματος αποσύνδεσης και ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου για την τηλεργασία στη βάση της πρότασης της Γ.Σ.Ε.Ε. Απρόσκοπτη πρόσβαση των εργαζομένων σε Επιθεωρήσεις Εργασίας σε όλη την επικράτεια. Αυστηροποίηση των ελέγχων της αδήλωτης εργασίας, της ψευδο-αυτοαπασχόλησης και των (υπ)εργολάβων.
 • Προστασία των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου και ενίσχυση της προστασίας από τις απολύσεις (ατομικές και ομαδικές) και τις εξαναγκαστικές παραιτήσεις. Αυστηρή προστασία των όρων εργασίας και της απασχόλησης ευάλωτων σε διακρίσεις και βία ομάδων (νέοι, γυναίκες, εργαζόμενοι πλησίον της σύνταξης, εργαζόμενοι μετά από εργατικό ατύχημα, άτομα με αναπηρία, μετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ+). Άμεση λήψη κατάλληλων μέτρων για την αυστηρή τιμωρία των υπεύθυνων σεξουαλικής και ηθικής παρενόχλησης στην εργασία και την απρόσκοπτη πρόσβαση των θυμάτων και των σωματείων τους στις Αρχές. Προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, ενίσχυση των δημόσιων υποστηρικτικών δομών για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.
 • Προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων, σωματικής και ψυχικής, με άμεσα συντονισμένα μέτρα υγείας και ασφάλειας προσαρμοσμένα στις ανάγκες πρόληψης και τις επαγγελματικές απαιτήσεις και τις επαγγελματικές άδειες και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων με διασφάλιση των επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, επέκταση των ΒΑΕ, υποχρέωση χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας, προστασία των εργαζομένων κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών. Αυστηρή (επαν)εξέταση της επάρκειας των Κανονισμών εργασίας στα θέματα υγείας και ασφάλειας. Εντατικοποίηση των ελέγχων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στις υποχρεώσεις τους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Πρόσβαση όλων σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προστασία κατοίκων μειονεκτικών περιοχών της ηπειρωτικής και νησιωτικής περιφέρειας. Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών αγαθών και πόρων.
 • Αποτελεσματική και απρόσκοπτη πρόσβαση των εργαζομένων σε όλη την επικράτεια σε ταχείες διαδικασίες επίλυσης των εργατικών διαφορών είτε διοικητικές (ελεγκτικοί μηχανισμοί) είτε δικαστικές. Ενίσχυση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών της Επιθεώρησης Εργασίας και του Ε.Φ.Κ.Α.
 • Αποκατάσταση της συμμετοχής της Γ.Σ.Ε.Ε. στα όργανα διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας και της Δ.ΥΠ.Α, ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη αναλογική κοινωνική συμμετοχή και ο κοινωνικός έλεγχος στον προγραμματισμό και την υλοποίηση του έργου τους υπέρ των εργαζομένων. Άμεση επαναλειτουργία του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας με υποχρεωτική συμμετοχή εκπροσώπων – Επιθεωρητών Εργασίας και Υ.Α.Ε. της Επιθεώρησης Εργασίας.
 • Άμεση αποκατάσταση της σταθερής και απρόσκοπτης λειτουργίας των συλλογικών οργάνων τριμερούς θεσμικού κοινωνικού διαλόγου, ο οποίος έχει καταργηθεί σε βάρος της προώθησης των εργατικών θέσεων και διεκδικήσεων. Άμεσα μέτρα αποκατάστασης του θεσμικού κοινωνικού ελέγχου για διαφάνεια και λογοδοσία των Κυβερνήσεων και των κρατικών πολιτικών.
 • Συμμετοχή της Γ.Σ.Ε.Ε. στα συλλογικά όργανα του νέου Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, λόγω της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων κοινωνικής πολιτικής από το Υπουργείο Εργασίας, στα όργανα του οποίου συμμετείχε η Γ.Σ.Ε.Ε.

Δίνουμε όλοι μαζί αγωνιστικό και δυναμικό παρών στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΩΡΑ 18:00

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή