Από τα 3.000 αντίτυπα του βιβλίου πουλήθηκαν τα 2.800 ευρώ και αναμένεται να πωληθούν και τα υπόλοιπα 200 βιβλία. 

Τα έσοδα του βιβλίου προσφέρθηκαν ήδη σε συλλόγους και ευαγή ιδρύματα της πόλης µας. Δόθηκαν συνολικά από τα ΚΞΓ Λέξις και τις εκδόσεις Super Course 16.000€, από 2.000€ (1000€ + 1000€) στους: 

1. Πρωτοβουλία για το παιδί

2. Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ

3. Κέντρο Μέριµνας Ατόµων Ειδικών Δεξιοτήτων Κ.Ε.Μ.Α.Ε.Δ

4. Κέντρο Μέριµνας Ατόµων µε Αυτισµό Μ.Α.µ.Α 

5. Σύλλογος Κοινωνικής Παρέµβασης ΕΡΑΣΜΟΣ

6. Σύλλογος Μικρασιατών

7. Σύλλογος Βλάχων

8. Εύξεινος Λέσχη

Η τιµή του βιβλίου 336 σελίδων, είναι 5 ευρώ. 

Θα το βρείτε σε ΟΛΑ τα Κ.Ξ.Γ. Λέξις και στο www.lexisver.gr/eshop

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή