ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΚYRIAZIS AE  ζητά ηλεκτροκολλητή σύρματος 1 mm Για το εργοστάσιο στο Πλατύ Ημαθίας, για μόνιμη απασχόληση στη γραμμή παραγωγής.

Απαιτούμενα προσόντα: 

·  Προϋπηρεσία  και γνώσεις

·  Ηλικία  από 25  έως  45 ετών

·  Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις για βιομηχανία, ενδιαφέρον και συνέπεια στην εργασία του με προοπτική μακροχρόνια παραμονής και ανέλιξης.

Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να παραδίδονται στην γραμματεία του εργοστασίου ή στο e-mail: info@e-kyriazis.gr

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή