Με 42 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023, στις 6 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. 

Τα θέματα έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Επί εισήγησης της Ο.Ε για την αναμόρφωση (9η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2023.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη της αριθ. 138/2023 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (4ης) του προϋπολογισμού, του έτους 2023.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη της έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», έτους 2023.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη α) προσχώρησης στους όρους και συμφωνίες στης σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού Escrow Account, β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου, γ) ορισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου

ΘΕΜΑ 5ο: Επί ενστάσεως των Ι.Γ. κλπ. κατά της υπ’αριθ. 126/2023 απόφασης του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή μη της επικαιροποίησης της υπ’ αριθ. 305/2022 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης λίστας ονομάτων Μακεδονομάχων για την ανέγερση νέας αναμνηστικής στήλης

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη εκ νέου υποβολής αιτήματος για τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στον Η΄ Κύκλο (2023) του Προγράμματος επιχορήγησης του ΟΑΕΔ, για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) για τη συνέχιση της πράξης «Συνεχιζόμενες δομές παροχής βασικών αγαθών»

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) για τη συνέχιση της πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Κοινοτήτων (Ομάδα Β΄)»

ΘΕΜΑ 10ο: Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί φερόμενης ιδιοκτησίας Μ.Κ. κλπ στο Ο.Τ. 484η (λόφος Βικέλα) της πόλης Βέροιας

ΘΕΜΑ 11ο: Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη δυνατότητα χρήσης νερού και του δικτύου ύδρευσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την Α.Π.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης γραφείου της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας στο Σωματείο «Σύλλογος Πολυτέκνων με τρία παιδία Ν.Ημαθίας».

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης τμήματος του υπ’ αριθμ. 55 αγροκτήματος Μακροχωρίου στο Σωματείο «Αερολέσχη Ημαθίας».

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κατηργημένου Δημοτικού Σχολείου του οικισμού Ελαφίνας στον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Ελαφίνας.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ή μη ανάκλησης των υπ’ αριθ 182/2018, 215/2017, 803,2017, 584/2017 και μερικής ανάκλησης των υπ’ αριθ 503/2017 και 434/2017 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ή μη μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «Αντιστηρίξεις οδών»

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αριθ. 2829 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Βέροιας

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στα υπ’ αριθ. 1554 και 1555 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Τριλόφου

ΘΕΜΑ 19ο: Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαίρετων και επικίνδυνων & ρυμοτομουμένων κτισμάτων»

ΘΕΜΑ 20ο: Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή αποδυτηρίων και WC γυμναστηρίου ΕΠΑΛ και ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Βέροιας»

ΘΕΜΑ 21ο: Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Κυκλικών Κόμβων»

ΘΕΜΑ 22ο: Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο Δ.Βικέλα»

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Μελέτη ανέγερσης κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης της Βέροιας»

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ή 2ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας – Κατασκευή ανελκυστήρα και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης στο ΤΕΕ ειδικής αγωγής του Δ.Βέροιας (Υπο έργο 2)».

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ή μη προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση– κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δ.Βέροιας».

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε κεντρικούς οδούς της κοινότητας Κ.Βερμίου».

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου»

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή κλίμακας στο Ο.Τ. 499 περιοχή παιδικής χαράς Αγίας Παρασκευής»

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Σωματείου «Αιγές Βεργίνα»

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών τελών άρδευσης του Α.Σ.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντου ποσού από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της Ζ.Α. από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντου ποσού του Π.Α. από χρηματικό κατάλογο του Δ.Βέροιας.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της AUTOHELLAS A.E. από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του ΣΕΛΒΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ Ι.Κ.Ε. από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Πανημαθιακό Αθλητικό Σύλλογο Καράτε

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στην Μ.Ζ.

ΘΕΜΑ 39ο: Επί αιτήματος του Συλλόγου Νεολαίας Βέροιας για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του παλιού Δημοτικού αναψυκτηρίου έναντι του Άλσους

ΘΕΜΑ 40ο: Επί αιτήματος του ΑΠΣ Φέρωνα Βέροιας για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ 41ο: Επί αιτήματος του Εργατικού Κέντρου Ημαθίας για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ 42ο: Επί αιτήματος της Τομεακής Επιτροπής Ημαθίας του ΚΚΕ για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του πάρκου Αγίων Αναργύρων

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή