ΔΤ από Δ. Βέροιας: Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα «Αντιστηρίξεων οδών» που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στη Δημοτική οδό εντός του οικισμού της Καστανιάς Δήμου Βέροιας.

Πιο συγκεκριμένα στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου έχουν παρατηρηθεί καθιζήσεις στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Για την σταθεροποίηση της εκδηλωμένης ολίσθησης και την αποκατάσταση του υφιστάμενου δρόμου έχει ξεκινήσει:

 • Εκσκαφή θεμελίωσης του τοίχου αντιστήριξης
 • Και θα ακολουθήσουν οι παρακάτω εργασίες:
 • Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης
 • Προστασία θεμελίου τοίχου
 • Στραγγιστήρι κατά μήκος του τοίχου
 • Αποκατάσταση οδοστρώματος
 • Κατασκευή στηθαίου ασφαλείας

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών στη δημοτική οδό θα πρέπει να διακοπεί πλήρως και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων.

Εξάλλου, πρόσφατα ολοκληρώθηκε και δόθηκε στην κυκλοφορία η οδός Περγάμου στην περιοχή Τσερμενίου. Μετά την ασφαλτόστρωση του δρόμου, το έργο «ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΓΑΜΟΥ», στο τμήμα της παραπάνω οδού από τη συμβολή της με την οδό Αλεξ. Φλέμινγκ έως τη συμβολή της με την οδό Καραϊσκάκη, παραδόθηκε προς χρήση από τους πολίτες. Οι εργασίες που ολοκληρώθηκαν αφορούν σε: 

 • Κατασκευή κράσπεδου
 • Εργασίες δικτύου απορροής ομβρίων από την ΔΕΥΑΒ
 • Ασφαλτόστρωση οδού
 • Κατασκευή γκρο μπετόν πεζοδρομίου (πλ. 1,50 μ.) 

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή