Την Κυριακή 2/7/2023 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουμαριάς «Η Ντόλιανη» και αποφάσισε την ανασύνθεση του διοικητικού συμβουλίου. Η νέα σύνθεση έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μησιάκας Δημήτρης

Αντιπρόεδρος: Κόγιας Γιώργος

Γραμματέας: Τζήμα Αγορίτσα

Αν. Γραμματέας: Νταλιμπίρας Γιώργος

Ταμίας: Χαλκίδου Ελευθερία

Μέλη: Κόγια Κατερίνα, Χαλκίδης Σίμος.

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή