Το 5ο Γενικό Λύκειο Βέροιας, ξεκίνησε την υλοποίηση του Διαπιστευμένου Σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας Ατόμων (ΚΑ1) του τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης του Προγράμματος Erasmus+ 2021-2027  με Κωδικό Πιστοποίησης:

2020-1-EL01-KA120-SCH-000094709 που αφορά: α) τη διαμόρφωση ενός συμπεριληπτικού χαρακτήρα σε αυτό, με έμφαση στην ανάπτυξη παιδαγωγικών μεθόδων για την δημιουργία κλίματος αποδοχής, αλληλεγγύης, ισότητας ευκαιριών β) τη βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας και χρήσης ξένων γλωσσών και γ) διαφοροποιημένη διδασκαλία και Μάθηση σε συνδυασμό με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των υπόλοιπων μαθημάτων. Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 συμμετείχε με τέσσερις εκπαιδευτικούς σε επιμορφωτικά σεμινάρια, που υλοποιήθηκαν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι επιμορφώσεις αυτές είναι ενταγμένες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 1 (ΚΑ1): Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων με κωδικό 2022-1-EL01-KA121-SCH-000060031.

Συγκεκριμένα, μετακινήθηκε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας από 31/3 έως 9/4/2023, ο εκπαιδευτικός Πασχούλας Κωνσταντίνος, κλάδου ΠΕ11, προκειμένου να συμμετάσχει-επιμορφωθεί, σε σεμινάριο με τίτλο “We are All special: Inclusion and Support for Students with Special Needs in and Out of the Classroom “. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και ομαδικά παιχνίδια εξοικειώθηκε με μεθόδους και τεχνικές μέσω των οποίων μαθητές με ειδικές ανάγκες μπορούν να ενταχθούν ομαλά στην εκπαιδευτική πράξη, κατακτώντας μια ισότιμη θέση τόσο μέσα στο σχολείο όσο και ευρύτερα στην κοινωνία.

Ακολούθησε η καθηγήτρια Γαλλικών του σχολείου, Παντελίδου Κυριακή, την εβδομάδα 17-23 Απριλίου 2023, η οποία παρακολούθησε επιμορφωτικό σεμινάριο στο Βερολίνο της Γερμανίας με τίτλο «Facing Diversity: Intercultural Classroom Management». Στο εν λόγω σεμινάριο εκπαιδευτικοί από την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο και την Ελλάδα εκπαιδεύτηκαν στον εντοπισμό των διαφορετικών μαθησιακών αναγκών και την επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών διδασκαλίας. Ειδικότερα απέκτησαν τεχνογνωσία σχετικά με τη διαπολιτισμική επικοινωνία, τα παιχνίδια ρόλων και τη συνεργατική μάθηση. Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες παρουσίασαν το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας τους, το σχολείο τους καθώς και την πόλη τους και την ευρύτερη περιοχή τους. Όλη η εμπειρία κρίθηκε εξαιρετική από όλους και όλες τους/τις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν.

Παράλληλα, την ίδια εβδομάδα ο Διευθυντής του σχολείου Χρυσής Σταμάτιος και η φιλόλογος Λιακοπούλου Ευσταθία συμμετείχαν σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «English Language Course (Advanced Level)» στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Στο πλαίσιο αυτό είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας στα Αγγλικά δουλεύοντας σε ομάδες με εκπαιδευτικούς από πολλές χώρες της Ευρώπης, να αποκτήσουν άνεση στον προφορικό λόγο μέσα από θεατρικό παιχνίδι, να ασκηθούν στον γραπτό μέσω δημιουργικής γραφής και να προάγουν τις γνώσεις τους στις Νέες Τεχνολογίες δημιουργώντας βίντεο. Επιπλέον τους δόθηκε η δυνατότητα να θέσουν τις βάσεις για μελλοντικές συνεργασίες με σχολεία του εξωτερικού. Κρίνουν ωστόσο ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός πως μπόρεσαν με αυτή την κινητικότητα να συναισθανθούν το δράμα της μετανάστευσης των Ιρλανδών, ώστε να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά/ανθρωπιστικά τους πρόσφυγες/μετανάστες μαθητές στο σχολείο τους.

Οι κινητικότητες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ που πραγματοποιεί το σχολείο αποτιμώνται απολύτως θετικά. Όχι μόνο βελτιώνεται η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου με τις νέες γνώσεις που αποκτώνται στην εκάστοτε θεματική, αλλά πολύ περισσότερο αναπτύσσεται η ευρωπαϊκή συνείδηση των εκπαιδευτικών, μέσα από την αλληλεπίδραση με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους και τη σύγκριση των εκπαιδευτικών συστημάτων και ως αποτέλεσμα δημιουργείται ένα νέο πνεύμα συνεργασίας, δεκτικότητας και εξέλιξης.

Το πρόγραμμα Erasmus+ επιχορηγείται από την ΕΕ και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) αποτελεί την Εθνική Μονάδα Συντονισμού.

#IKY #IKY_Erasmusplus #Erasmusplus #StateScholarshipsFoundation

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή