Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών διατροφής και με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική και διεθνή αγορά, ZHTOYNTAI για απασχόληση στη μονάδα παραγωγής της που βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρεια – Κρύας Βρύσης: ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΕΙΟΥ.

Αντικείμενο:

Εργασίες ποιοτικού ελέγχου σε Χημικά Εργαστήρια του εργοστασίου και επι των γραμμών παραγωγής.

Προσόντα:

Εμπειρία εργαστηριακή – ή άλλη – σε βιομηχανία – κατά προτίμηση Τροφίμων – είναι επιθυμητή

Προσαρμοστικότητα και πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

Επάρκεια σε γνώσεις και χειρισμό Η/Υ

Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας είναι επίσης επιθυμητή.

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στην έδρα της εταιρείας.

Αιτήσεις- βιογραφικά σημειώματα μπορούν  να αποστέλλονται επίσης στο email hr@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 3027800

ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ : ΧΗΜ_202304

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή