ΔΤ: Στα πλαίσια  παρακολούθησης και ελέγχου της ορθής τήρησης του Αμπελουργικού Μητρώου και προκειμένου για την ορθή καταγραφή αμπελοτεμαχίων μικρής έκτασης, από εκατό τετραγωνικά μέτρα (100τ.μ.) έως ένα (1) στρέμμα, έπειτα από οδηγίες του ΥΠ.Α.Α.Τ., σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να αιτηθούν την εγγραφή στο Αμπελουργικό Μητρώο  της  έκτασης στην οποία καλλιεργείται αμπελώνας   με οινοποιήσιμες ποικιλίες ή επιτραπέζιες (βρώσιμες) ποικιλίες εώς  30 Ιουνίου 2023.

Για την ορθή καταγραφή του αμπελοτεμαχίου στο Αμπελουργικό Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να υποβάλλουν  τα κάτωθι δικαιολογητικά:

•Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

• Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ του παραγωγού.

• Αντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήρια, τα οποία πρέπει να αναγράφουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή, να αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό κλπ) και τη χρονική περίοδο μίσθωσης και να έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών (αφορά τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης που δεν

θεωρούνται από την αρμόδια ΔΟΥ και τα χρησιδάνεια)

• Γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του αμπελοτεμαχίου σε   σύστημα ΕΓΣΑ ’87. 

Επισημαίνεται ότι η καταγραφή όλων των αμπελοτεμαχίων στο Αμπελουργικό Μητρώο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της δήλωσης συγκομιδής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας,  στα τηλ. 2331350183, 2331350148,-165 και στα e-mail(papaeconomou@imathia.pkm.gov.gr και papadopoulou.a@imathia.pkm.gov.gr) 

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή