Αρχική Η Ομιλία του Άγγελου Τόλκα στη Βουλή για προσιτή και κατάλληλη στέγη για όλους ANbyha1OuhKpW1jTyuN28QcqUqhwgWQl-6YTK71o-Arf-VAWYBGYHyfBWdBaJ68AZmuUr5U2aMI_MDKIl6Jt2fsu-oS7zFbh65vDuvA3wXSpT_8873HBpAw1200-h630-n-k-no-nu.jpeg

ANbyha1OuhKpW1jTyuN28QcqUqhwgWQl-6YTK71o-Arf-VAWYBGYHyfBWdBaJ68AZmuUr5U2aMI_MDKIl6Jt2fsu-oS7zFbh65vDuvA3wXSpT_8873HBpAw1200-h630-n-k-no-nu.jpeg