Αρχική «Η περιφέρεια (Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες) της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι σε παρακμή!» ANbyha220IGFWICz_rMOyBTNYKj16YOWV01NEmixL8uwb4-jQS6vtYsrOBEgahCxgidP6NcpezpGWp91clANlCvggnY3CyuJbSHsbgjzdYhuDFyZcT_Rw1200-h630-n-k-no-nu.jpeg

ANbyha220IGFWICz_rMOyBTNYKj16YOWV01NEmixL8uwb4-jQS6vtYsrOBEgahCxgidP6NcpezpGWp91clANlCvggnY3CyuJbSHsbgjzdYhuDFyZcT_Rw1200-h630-n-k-no-nu.jpeg