Αρχική Ευχαριστήριο της Οργανωτικής Επιτροπής του 5ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών 5ο-Φεστιβάλ-Παραδοσιακών-Χορών-Δ.-Βέροιας-Τρίλοφος-6-9-2022-25.jpg

5ο-Φεστιβάλ-Παραδοσιακών-Χορών-Δ.-Βέροιας-Τρίλοφος-6-9-2022-25.jpg