Από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Ημαθίας ανακοινώνονται τα εξής: 

Read more »

Πηγή