Αρχική Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών λόγω αναβάθμισης των υποδομών της ΓΓΠΣΔΔ γραμματεία-πληροφοριακών-συστημάτων-δημόσιας-διοίκησης.jpg

γραμματεία-πληροφοριακών-συστημάτων-δημόσιας-διοίκησης.jpg