Αρχική Συναυλία του Μουσικού Σχολείου Βέροιας τη Δευτέρα (16/5) 58uVFjrkpJfef0NxD9JljJHhRjnhpZ0-tuuVCEWpouxJripItjDdZt8v6wpkpc8gQK75PnfF0Ax6abtA2qauURb-12d8UIu7GYJx977XAT7Ci52MCrK2_MU4SWGGc-FjccdwCqOYynpB4DsnFAw1200-h630-p-k-no-nu.jpeg

58uVFjrkpJfef0NxD9JljJHhRjnhpZ0-tuuVCEWpouxJripItjDdZt8v6wpkpc8gQK75PnfF0Ax6abtA2qauURb-12d8UIu7GYJx977XAT7Ci52MCrK2_MU4SWGGc-FjccdwCqOYynpB4DsnFAw1200-h630-p-k-no-nu.jpeg