Αρχική Συνεισφορά δημοτών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Βέροιας ενόψει Πάσχα d7MFMBlW97M6xRVVBdUkloknR5xsD7vbMueEgue7-yOaMfcAEuuY1yZSMS9HJmlRLMN_BvYvn7A0fdudk5V-iufATTFIGWFViKMFyEMVE6uaSJnL3KUyRlZGbkFv2Zg4yJx6Vy0Zw1200-h630-p-k-no-nu.jpeg

d7MFMBlW97M6xRVVBdUkloknR5xsD7vbMueEgue7-yOaMfcAEuuY1yZSMS9HJmlRLMN_BvYvn7A0fdudk5V-iufATTFIGWFViKMFyEMVE6uaSJnL3KUyRlZGbkFv2Zg4yJx6Vy0Zw1200-h630-p-k-no-nu.jpeg