ΔΤ από Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Σημαντικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο χείμαρρο Κρασοπούλι Ημαθίας υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενισχύοντας σημαντικά την ασφάλεια των περιοχών που έχουν πληγεί από πλημμύρες.

Η σύμβαση του έργου εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και φέρει τον τίτλο «Επένδυση πρανών τμήματος χειμάρρου Κρασοπούλι με συρματοκιβώτια για την προστασία του, επισκευή αναβαθμών  χειμάρρου Κρασοπούλι, καθαρισμός κοίτης χειμάρρου Κρασοπούλι». Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων του χειμάρρου Κρασοπούλι, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές και καταστροφές που προκλήθηκαν από παλιότερες βροχοπτώσεις και να βελτιωθούν τα υδραυλικά χαρακτηριστικά τους.

Ο χείμαρρος Κρασοπούλι έχει συνολικό μήκος περίπου 25 χιλιόμετρα και  διαρρέει τη Δημοτική Ενότητα Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας. Ολα τα έργα που προβλέπονται στη μελέτη θα πραγματοποιηθούν στη Δημοτική Ενότητα Μελίκης και αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.200.000 ευρώ και η κατασκευή του αναμένεται να διαρκέσει 6  μήνες.

Σύμφωνα με τη μελέτη οι εργασίες κατασκευής που θα γίνουν είναι οι εξής:

• αποκατάσταση των πρανών με την ανακατασκευή και συμπλήρωση τοίχων από συρματοκιβώτια

• προστασία οχθών από διάβρωση με την τοπική ανακατασκευή – συμπλήρωση λιθορριπής

• τοπικό καθαρισμό της κοίτης με την απομάκρυνση ξένων υλών (απορριμμάτων, μπαζών και κορμών ή βλάστησης) και φερτών υλών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή διοχετευτικότητα του χειμάρρου

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου παρουσιαστούν έκτακτες ανάγκες θα εκτελεστούν εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και σε άλλες θέσεις του χειμάρρου και των υδατορεμάτων, τάφρων και καναλιών που τυχόν συμβάλουν σε αυτόν.

Να σημειωθεί ότι επειδή η περιοχή είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος θα υπάρξει συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, καθώς και συνεχής παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών του έργου. Για το σκοπό αυτό θα υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών.      

 Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Πάρις Μπίλλιας σημείωσε: «Είναι διαρκής η προσπάθεια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να θωρακίσει έναντι των αντιπλημμυρικών φαινομένων όλες τις περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό ξεκινούν οι εργασίες σε μια περιοχή όπως ο δήμος Αλεξανδρείας όπου στο παρελθόν είχαν παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα, προκειμένου να λύσουμε τα προβλήματα και να κάνουμε πιο ασφαλή την καθημερινότητα των κατοίκων τη κεντρικής Μακεδονίας».

«Η γενικότερη εικόνα του χειμάρρου Κρασοπούλι έχει παρουσιάσει στο παρελθόν αλλά και σε πρόσφατες θεομηνίες αρκετές καταστροφές από πλημμύρες που οφείλονται σε ελλιπή μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας. Εμείς ξεκινήσαμε τον καθαρισμό πριν από 4 χρόνια ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συνεχίζουμε. Ετσι ώστε η αντιπλημμυρική προστασία στον χείμαρρο να ολοκληρωθεί», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης.

  

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή