Αρχική Μήνυμα του Κώστα Καλαϊτζίδη για την 25η Μαρτίου 1821 CEBACEB1CEBBCEB1CEB9CF84CEB6CEB9CEB4CEB7CF82CEBACEB1CF84CEB1CEB8CEB5CF83CEB7CEBDCEB1CEBFCF85CF83CEB1CEB3CEB5CEBDCEBFCEBACF84CEBFCEBDCEB9CEB1.jpg

CEBACEB1CEBBCEB1CEB9CF84CEB6CEB9CEB4CEB7CF82CEBACEB1CF84CEB1CEB8CEB5CF83CEB7CEBDCEB1CEBFCF85CF83CEB1CEB3CEB5CEBDCEBFCEBACF84CEBFCEBDCEB9CEB1.jpg