Αρχική Στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας ο υφυπουργός Απ. Βεσυρόπουλος CEA3CEA5CE9DCE91CE9DCEA4CE97CEA3CE97CEA5CEA6CEA5CEA0CE9FCEA5CEA1CE93CE9FCEA5CEBA.CE92CE95CEA3CEA5CEA1CE9FCEA0CE9FCEA5CE9BCE9F.jpg

CEA3CEA5CE9DCE91CE9DCEA4CE97CEA3CE97CEA5CEA6CEA5CEA0CE9FCEA5CEA1CE93CE9FCEA5CEBA.CE92CE95CEA3CEA5CEA1CE9FCEA0CE9FCEA5CE9BCE9F.jpg