Αρχική Εξόρμηση ΚΚΕ στα νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας CE9ACE9ACE95CEBDCEBFCF83CEBFCEBACEBFCEBCCEB5CEB9CEBFCE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg

CE9ACE9ACE95CEBDCEBFCF83CEBFCEBACEBFCEBCCEB5CEB9CEBFCE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg