Αρχική Η εορτή του Ταξιάρχη Μιχαήλ στην Πατρίδα Βέροιας CE93CEB9CEBFCF81CF84CEAECEA4CEB1CEBECEB9CEACCF81CF87CEB7CEA0CEB1CF84CF81CEAFCEB4CEB1.jpg

CE93CEB9CEBFCF81CF84CEAECEA4CEB1CEBECEB9CEACCF81CF87CEB7CEA0CEB1CF84CF81CEAFCEB4CEB1.jpg