Αρχική Παράταση του Εθνικού Πένθους στο Δημαρχείο Βέροιας ή απλώς αδιαφορία; CF83CEB7CEBCCEB1CEAFCEB5CF82CEA0CE95CEBACEB1CEB9CE94CEB7CEBCCEB1CF81CF87CEB5CEB9CEB9CEBF.jpg

CF83CEB7CEBCCEB1CEAFCEB5CF82CEA0CE95CEBACEB1CEB9CE94CEB7CEBCCEB1CF81CF87CEB5CEB9CEB9CEBF.jpg