Αρχική Τα εγκώμια του Αγ. Δημητρίου στον ομώνυμο Ναό της Θεσσαλονίκης έψαλλε ο Μητροπολίτης Βεροίας CEB5CEB3CEBACF89CEBCCEB9CEB1CEB1CEB3CEB4CEB7CEBCCEB7CF84CF81CEB9CEBFCF85CE9CCEB7CF84CF81CEBFCF80CEBFCEBBCEB9CF84CEB7CF82CE92CEB5CF81CEBFCEB9CEB1CF8228229.jpg

CEB5CEB3CEBACF89CEBCCEB9CEB1CEB1CEB3CEB4CEB7CEBCCEB7CF84CF81CEB9CEBFCF85CE9CCEB7CF84CF81CEBFCF80CEBFCEBBCEB9CF84CEB7CF82CE92CEB5CF81CEBFCEB9CEB1CF8228229.jpg