Αρχική Δοξολογία για τον προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας Αγ. Αρτέμιο (φώτο) CE94CE9FCE9ECE9FCE9BCE9FCE93CE99CE91CE91CE93CE91CEA1CEA4CE95CE9CCE99CE9FCEA3CE92CE95CEA1CE9FCE99CE91202128129.jpg

CE94CE9FCE9ECE9FCE9BCE9FCE93CE99CE91CE91CE93CE91CEA1CEA4CE95CE9CCE99CE9FCEA3CE92CE95CEA1CE9FCE99CE91202128129.jpg