Αρχική Τηλεκπαίδευση μέχρι να αποκασταθεί το σύστημα θέρμανσης στο 16ο Δ.Σ. Βέροιας 1634592636_16CEBFCE94CEB7CEBCCEBFCF84CEB9CEBACF8CCEA3CF87CEBFCEBBCEB5CEAFCEBFCE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg

1634592636_16CEBFCE94CEB7CEBCCEBFCF84CEB9CEBACF8CCEA3CF87CEBFCEBBCEB5CEAFCEBFCE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg