Αρχική Η Αλεξάνδρεια γιόρτασε την 109η Επέτειο των Ελευθερίων της CE95CEBBCEB5CF85CEB8CEB5CF81CEB9CEB1CE91CEBBCEB5CEBECEB1CEBDCEB4CF81CEB5CEB9CEB1CF82202128129.jpg

CE95CEBBCEB5CF85CEB8CEB5CF81CEB9CEB1CE91CEBBCEB5CEBECEB1CEBDCEB4CF81CEB5CEB9CEB1CF82202128129.jpg