Αρχική Χωρίς θέρμανση για μία εβδομάδα το 16ο Δ.Σ. Βέροιας λόγω βλάβης στον καυστήρα 16CEBFCE94CEB7CEBCCEBFCF84CEB9CEBACF8CCEA3CF87CEBFCEBBCEB5CEAFCEBFCE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg

16CEBFCE94CEB7CEBCCEBFCF84CEB9CEBACF8CCEA3CF87CEBFCEBBCEB5CEAFCEBFCE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg