Αρχική Συνάντηση Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δ. Βέροιας με DRC για υποστήριξη γυναικών προσφύγων CE9ACEADCEBDCF84CF81CEBFCEA3CF85CEBCCEB2CEBFCF85CEBBCEB5CF85CF84CEB9CEBACEAECF82CEA5CF80CEBFCF83CF84CEAECF81CEB9CEBECEB7CF82CE93CF85CEBDCEB1CEB9CEBACF8ECEBDCE94.CE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82DRC.jpg

CE9ACEADCEBDCF84CF81CEBFCEA3CF85CEBCCEB2CEBFCF85CEBBCEB5CF85CF84CEB9CEBACEAECF82CEA5CF80CEBFCF83CF84CEAECF81CEB9CEBECEB7CF82CE93CF85CEBDCEB1CEB9CEBACF8ECEBDCE94.CE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82DRC.jpg