Αρχική Ολοκληρώθηκε το 3ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Ημαθίας με θέμα την εξ αποστάσεως εκπαίδευση CF80CEB1CEB9CEB4CEB1CEB3CF89CEB3CEB9CEBACEBFCF83CF85CEBDCEB5CEB4CF81CEB9CEBFCE97CEBCCEB1CEB8CEB9CEB1CF82.jpg

CF80CEB1CEB9CEB4CEB1CEB3CF89CEB3CEB9CEBACEBFCF83CF85CEBDCEB5CEB4CF81CEB9CEBFCE97CEBCCEB1CEB8CEB9CEB1CF82.jpg