Αρχική Αγιασμός για τη νέα περίοδο στα γραφεία του Ομίλου Προστασία Παιδιού Βέροιας CEB1CEB3CEB9CEB1CF83CEBCCEBFCF82CEBFCEBCCEB9CEBBCEBFCF82CF80CF81CEBFCF83CF84CEB1CF83CEB9CEB1CF82CF80CEB1CEB9CEB4CEB9CEBFCF85CE92CEB5CF81CEBFCEB9CEB1CF8221-9-202128229.jpg

CEB1CEB3CEB9CEB1CF83CEBCCEBFCF82CEBFCEBCCEB9CEBBCEBFCF82CF80CF81CEBFCF83CF84CEB1CF83CEB9CEB1CF82CF80CEB1CEB9CEB4CEB9CEBFCF85CE92CEB5CF81CEBFCEB9CEB1CF8221-9-202128229.jpg