Αρχική Η Ποντιακή θεατρική παράσταση “Ένεκα Zeneca” στη Βέροια (12/9) EnekaZeneka-CE92CE95CEA1CE9FCE99CE91_CE98CE95CE91CEA4CEA1CE9FCE91CE9BCEA3CE9FCEA5CEA3CE9CCE95CE9BCE99CE9DCE91CE9CCE95CEA1CE9ACE9FCEA5CEA1CE97.jpg

EnekaZeneka-CE92CE95CEA1CE9FCE99CE91_CE98CE95CE91CEA4CEA1CE9FCE91CE9BCEA3CE9FCEA5CEA3CE9CCE95CE9BCE99CE9DCE91CE9CCE95CEA1CE9ACE9FCEA5CEA1CE97.jpg