Αρχική Δημοπρατήθηκε η κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου στη Βέροια CE94CEB9CEB5CF85CEB8CF8DCEBDCF89CEBDCEA3CF8DCEBCCEB2CEBFCF85CEBBCEBFCF82CE94CE95CE94CE91CE9CCEACCF81CEB9CEBFCF82CEA4CF83CEACCEBACEB1CF82.jpg

CE94CEB9CEB5CF85CEB8CF8DCEBDCF89CEBDCEA3CF8DCEBCCEB2CEBFCF85CEBBCEBFCF82CE94CE95CE94CE91CE9CCEACCF81CEB9CEBFCF82CEA4CF83CEACCEBACEB1CF82.jpg