Αρχική Συλλυπητήρια της ΕΛΒ για τον θάνατο του “Τσάρτιλου” (Γ. Τσαρτιλίδη) CF84CF83CEB1CF81CF84CEB9CEBBCEB9CEB4CEB7CF82CF84CEBFCF85CEBCCF80CEBFCF85CEBBCEAFCEB4CEB7CF82.jpg

CF84CF83CEB1CF81CF84CEB9CEBBCEB9CEB4CEB7CF82CF84CEBFCF85CEBCCF80CEBFCF85CEBBCEAFCEB4CEB7CF82.jpg