Αρχική Αρχιερατικό συλλείτουργο στο Σέλι για τα μεθέορτα της Παναγίας (φώτο) CF83CEB5CEBBCEB9CEB1CF81CF87CEB9CEB5CF81CEB1CF84CEB9CEBACEBFCF83CF85CEBBCEBBCEB5CEB9CF84CEBFCF85CF81CEB3CEBF16-8-202128429.jpg

CF83CEB5CEBBCEB9CEB1CF81CF87CEB9CEB5CF81CEB1CF84CEB9CEBACEBFCF83CF85CEBBCEBBCEB5CEB9CF84CEBFCF85CF81CEB3CEBF16-8-202128429.jpg