Αρχική Τσαντάκια Α’ βοηθειών από τους φαρμακοποιούς της Ημαθίας για όλα τα πυροσβεστικά οχήματα του νομού CEA0CEA1CE9FCEA3CEA6CE9FCEA1CE91CEA6CE91CEA1CE9CCE91CE9ACE95CEA5CEA4CE99CE9ACE9FCEA5CEA5CE9BCE99CE9ACE9FCEA5-CEA0CEA5CEA1CE9FCEA3CE92CE95CEA3CEA4CE99CE9ACE9FCEA3CEA9CE9CCE9112-8-2021.jpg

CEA0CEA1CE9FCEA3CEA6CE9FCEA1CE91CEA6CE91CEA1CE9CCE91CE9ACE95CEA5CEA4CE99CE9ACE9FCEA5CEA5CE9BCE99CE9ACE9FCEA5-CEA0CEA5CEA1CE9FCEA3CE92CE95CEA3CEA4CE99CE9ACE9FCEA3CEA9CE9CCE9112-8-2021.jpg