Αρχική Συναυλία αλληλεγγύης σε πυρόπληκτους και πυροσβέστες (Βέροια, 11/8) CF83CF85CEBDCEB1CF85CEBBCEB9CEB1CEBCCF80CEBFCF85CF83CEBFCF85CEBBCEB1CF82CF80CF85CF81CEBACEB1CEB3CEB9CEB5CF82.jpg

CF83CF85CEBDCEB1CF85CEBBCEB9CEB1CEBCCF80CEBFCF85CF83CEBFCF85CEBBCEB1CF82CF80CF85CF81CEBACEB1CEB3CEB9CEB5CF82.jpg