Αρχική Σύλληψη 6 διακινητών μη νόμιμων αλλοδαπών από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Ημαθίας CE9ACEB1CF84CEACCF83CF87CEB5CF83CEB7CEB1CF85CF84CEBFCEBACEB9CEBDCEAECF84CF89CEBDCEA4CE94CE9CCE97CEBCCEB1CEB8CEAFCEB1CF8217-3-2021.jpg

CE9ACEB1CF84CEACCF83CF87CEB5CF83CEB7CEB1CF85CF84CEBFCEBACEB9CEBDCEAECF84CF89CEBDCEA4CE94CE9CCE97CEBCCEB1CEB8CEAFCEB1CF8217-3-2021.jpg