Αρχική Διάκριση της Κινηματογραφικής Ομάδας του 5ου ΓΕΛ Βέροιας CEB5CF83CF85CEB5CF86CF84CEB1CEB9CEB3CEB5CF82CF84CEB1CEB9CEBDCEB9CEB15CEBFCE93CE95CE9BCE92CEB5CF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg

CEB5CF83CF85CEB5CF86CF84CEB1CEB9CEB3CEB5CF82CF84CEB1CEB9CEBDCEB9CEB15CEBFCE93CE95CE9BCE92CEB5CF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg