Α΄ Συνεδρία

Πρόεδρος

Καθηγητής Χαράλαμπος Ἀτματζίδης

12:00 – 12:20  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ – Καθηγητής – Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

«Τό Πηδάλιο τήν ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας».

12:20 – 12:40  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗ – Ἀν. Καθηγήτρια Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

«Ἡ διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὡς ἀντικείμενο μελέτης στά χρόνια πρίν τό ’21».

Β΄ Συνεδρία 

Πρόεδρος 

Καθηγητής Κωνσταντῖνος Χρήστου

Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας καί Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ Α.Π.Θ. 

18:00 – 18:20  ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΓΑΛΑΝΗΣ – Ἐπ. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

«Τό Ψαλτήρι ὡς πνευματικό ἀνάγνωσμα στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας».

18:20 – 18:40  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΕΡΠΟΣ – Δρ. Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.

«Ἡ Καινή Διαθήκη ὡς μέσο παρηγορίας στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας».

18:40 – 18:50  Συζήτηση

18:50 – 19:00  Διάλειμμα

 

Γ΄ Συνεδρία  

Πρόεδρος 

Ἀν. Καθηγήτρια Εὐαγγελία Ἀμοιρίδου

Ἀν.Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

19:00 – 19:20  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡ. ΥΦΑΝΤΗΣ – Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

«Τῶν ὁσίων ὁ σύλλογος καί νεομαρτύρων τό νέφος. Ἡ ἁγιότητα στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας».

19:20 – 19:40  πρωτ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ – Δρ. Θεολογίας Α.Π.Θ.

«Νεομάρτυρες τῆς περιοχῆς Βεροίας καὶ Ναούσης».

19:40 – 19:50  Συζήτηση

 

Σάββατο 26 Ιουνίου 2021

Δ΄ Συνεδρία  

Πρόεδρος

Ἀν. Καθηγήτρια Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη

10:30 – 10:50  ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ – Ἀν. Καθηγήτρια Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

«Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, ὁ Θεσσαλονίκης Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ ὁ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: μία συνάντηση πνευματική στήν ἐρμηνεία τῶν Παύλειων ἐπιστολῶν ἀπό τόν Νικόδημο».

10:50 – 11:10  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ – Ἀν. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

«Ἡ ἐκκλησιαστική καταστάση τοῦ μακεδονικοῦ χώρου πρίν τήν ἐπαναστάση τοῦ 1821: Γεωγραφία καί δημογραφία».

11:10 – 11:20  Συζήτηση

11:20 – 11:30  Διάλειμμα

 

Ε΄ Συνεδρία

Πρόεδρος 

Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ.Γεώργιος

Καθηγητής – Πρόεδρος Ἀκαδημαϊκοῦ Συμβουλίου Α.Ε.Α.Θ.

11:30 – 11:50  Ἀρχιμ. ΑΝΤΙΠΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ – «Ἡ ἄνθιση τοῦ μοναχισμοῦ στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας».

11:50 – 12:10  ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – Δρ. Ε.ΔΙ.Π. Μεταβυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας καί Νεότερης Τέχνης Α.Ε.Α.Θ.

«Ἡ χριστιανική τέχνη ὡς μέσο παιδαγωγίας στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας».

12:10 – 12:20  Συζήτηση

12:20 – 12:40  Παρουσίαση τοῦ Τόμου Πρακτικῶν τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῶν ΚΣΤ΄ Παυλείων (Ἰούνιος 2020), Λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα 

//

Πηγή