Αρχική Ο Γενικός Πρόξενος της Γεωργίας στον Δήμαρχο Βέροιας CE9FCEA0CF81CF8CCEBECEB5CEBDCEBFCF82CE93CEB5CF89CF81CEB3CEAFCEB1CF82CF83CF84CEBFCEBDCE94CEAECEBCCEB1CF81CF87CEBFCE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg

CE9FCEA0CF81CF8CCEBECEB5CEBDCEBFCF82CE93CEB5CF89CF81CEB3CEAFCEB1CF82CF83CF84CEBFCEBDCE94CEAECEBCCEB1CF81CF87CEBFCE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg