Αρχική Γιατί greeklish στις εφαρμογές του Δ. Βέροιας ρε παιδιά; ACtC-3cNq-hHDhM56CHw5qRd_1cqI4kXtV6ZVwYSpN8MT8Zkn_RYpl013w9CV8lzWofNa9IGrvV_LIVeJADneDjRn3quENUGb4HApDiSajNP3EDmn7f1lzj1JyxtHTe3UR2wouC6XleKaGiwXQkchE7xtGJzdww1200-h630-p-k-no-nu.jpeg

ACtC-3cNq-hHDhM56CHw5qRd_1cqI4kXtV6ZVwYSpN8MT8Zkn_RYpl013w9CV8lzWofNa9IGrvV_LIVeJADneDjRn3quENUGb4HApDiSajNP3EDmn7f1lzj1JyxtHTe3UR2wouC6XleKaGiwXQkchE7xtGJzdww1200-h630-p-k-no-nu.jpeg